Historiske data

Her finner du månedlig anonymisert turhistorikk fra Bergen Bysykkel. Lager du noe gøy med disse dataene? La oss vite om det på post@bergenbysykkel.no

Turdata

Ideer for å komme i gang

 • 🚌 Sammenlign effektiviteten til bysyklene mot andre former for offentlig transport
 • 🚲 Visualiser de mest populære sykkelrutene i Bergen
 • ⚡️ Kartlegg "rushtiden" til de ulike stasjonene
 • 📈 Lag grafikk basert på disse tallene

Dokumentasjon

Lisens

Dataene er gjort tilgjengelig under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) 2.0

Datautvalg

Listene inkluderer alle fullførte turer på over 1 minutt, gjort av vanlige brukere mens Bergen Bysykkel er åpent. Dette ekskluderer avbrutte turer, og sykler flyttet av våre medarbeidere. Dataene oppdateres midnatt UTC, hvilket betyr at det vil være avvik mellom antall turer per dag i disse listene, sammenlignet med tallene på live-siden som følger lokal tidssone.

Variabler

VariabelFormatBeskrivelse
started_atTimestampTidspunktet turen startet
ended_atTimestampTidspunktet turen ble avsluttet
durationIntegerLengde på tur i sekunder
start_station_idStringUnik ID for startstasjon
start_station_nameStringNavn på startstasjon
start_station_descriptionStringBeskrivelse av hvor startstasjon er plassert
start_station_latitudeDesimalgrader i WGS84Breddegrad for startstasjon
start_station_longitudeDesimalgrader i WGS84Lengdegrad for startstasjon
end_station_idStringUnik ID for endestasjon
end_station_nameStringNavn på endestasjon
end_station_descriptionStringBeskrivelse av hvor endestasjon er plassert
end_station_latitudeDesimalgrader i WGS84Breddegrad for endestasjon
end_station_longitudeDesimalgrader i WGS84Lengdegrad for endestasjon

Eksempel JSON

[
 {
  "started_at":"2018-10-01 04:17:52.684000+00:00",
  "start_station_name":"Møllendalsplass",
  "ended_at":"2018-10-01 04:24:20.424000+00:00",
  "start_station_longitude":5.3519936304809335,
  "end_station_description":" ",
  "end_station_name":"Solheimsviken",
  "start_station_description":"ved KMD Fakultetet",
  "start_station_id":"220",
  "start_station_latitude":60.379685765470725,
  "end_station_id":"5",
  "end_station_latitude":60.37711952025095,
  "end_station_longitude":5.335721728558383,
  "duration":387
 },
 {
  "started_at":"2018-10-01 04:34:42.097000+00:00",
  "start_station_name":"Studentsenteret UIB",
  "ended_at":"2018-10-01 04:37:57.201000+00:00",
  "start_station_longitude":5.322980046239536,
  "end_station_description":"Gamle Lysverket, ved KODE",
  "end_station_name":"Lysverket",
  "start_station_description":"ved Parkveien / Olaf Ryes vei",
  "start_station_id":"49",
  "start_station_latitude":60.38719801795013,
  "end_station_id":"116",
  "end_station_latitude":60.389542524377724,
  "end_station_longitude":5.329622268545791,
  "duration":195
 },
 {
  "started_at":"2018-10-01 04:41:38.885000+00:00",
  "start_station_name":"Møllendalsplass",
  "ended_at":"2018-10-01 04:49:04.581000+00:00",
  "start_station_longitude":5.3519936304809335,
  "end_station_description":"ved Jernbanestasjonen og Bystasjonen",
  "end_station_name":"Nonneseterplass",
  "start_station_description":"ved KMD Fakultetet",
  "start_station_id":"220",
  "start_station_latitude":60.379685765470725,
  "end_station_id":"215",
  "end_station_latitude":60.38967202352878,
  "end_station_longitude":5.3336050852019525,
  "duration":445
 }
]

Eksempel CSV

 "started_at","ended_at","duration","start_station_id","start_station_name","start_station_description","start_station_latitude","start_station_longitude","end_station_id","end_station_name","end_station_description","end_station_latitude","end_station_longitude"
 "2018-10-01 04:17:52.684000+00:00","2018-10-01 04:24:20.424000+00:00","387","220","Møllendalsplass","ved KMD Fakultetet","60.379685765470725","5.3519936304809335","5","Solheimsviken"," ","60.37711952025095","5.335721728558383"
 "2018-10-01 04:34:42.097000+00:00","2018-10-01 04:37:57.201000+00:00","195","49","Studentsenteret UIB","ved Parkveien / Olaf Ryes vei","60.38719801795013","5.322980046239536","116","Lysverket","Gamle Lysverket, ved KODE","60.389542524377724","5.329622268545791"
 "2018-10-01 04:41:38.885000+00:00","2018-10-01 04:49:04.581000+00:00","445","220","Møllendalsplass","ved KMD Fakultetet","60.379685765470725","5.3519936304809335","215","Nonneseterplass","ved Jernbanestasjonen og Bystasjonen","60.38967202352878","5.3336050852019525"
 "2018-10-01 04:47:47.424000+00:00","2018-10-01 06:08:10.694000+00:00","4823","24","Studentboligene","ved Grønneviken og KMD fakultetet","60.378024641518735","5.350818157212416","157","Høyteknologisenteret","ved Florida bybanestopp","60.382254745562825","5.3323324699108525"
 "2018-10-01 05:17:24.666000+00:00","2018-10-01 05:25:43.494000+00:00","498","34","Cornerteateret"," Ved BI","60.382595986001995","5.325332343545597","215","Nonneseterplass","ved Jernbanestasjonen og Bystasjonen","60.38967202352878","5.3336050852019525"
 "2018-10-01 05:19:23.076000+00:00","2018-10-01 05:23:54.865000+00:00","271","217","Nykirken","ved kai","60.39723758526031","5.3140013115007605","151","Småstrandgaten","ved Xhibiton","60.39309812241306","5.327022724925882"
 "2018-10-01 05:23:32.352000+00:00","2018-10-01 05:29:56.981000+00:00","384","217","Nykirken","ved kai","60.39723758526031","5.3140013115007605","116","Lysverket","Gamle Lysverket, ved KODE","60.389542524377724","5.329622268545791"
 "2018-10-01 05:24:03.825000+00:00","2018-10-01 05:30:22.996000+00:00","379","58","Tårnplass"," Tårnplass ved Tinghuset","60.39375532002469","5.3217920958013565","214","Media City","Nygårdsgaten ved SVV","60.3839343833222","5.333450454511649"

Sanntidsdata

Du kan også hente sanntidsdata om tilgjengelighet av sykler og stasjoner