Kjøpsvilkår

1.1 Du må være over 18 år, eller ha fylt 15 og kunne vise til fullmakt fra foresatte får å kunne kjøpe og bruke våre produkter.

1.2 Abonnementet er personlig og kan ikke overføres til andre.

1.3 En mottatt verdikode kan ikke byttes til kontanter, se ellers egne vilkår for kjøp av verdikode.

1.4 Du har kun angrerett i 24 timer fra kjøpstidspunktet. Etter at en bysykkel er tatt i bruk kan du likevel ikke anvende angreretten og samtykker i at denne avtalen oppfylles fra begge parter. Du aksepterer at eventuelt tilleggskjøp, som aksepteres i Trondheim Bysykkels app, er bindende og ikke kan angres. For mer informasjon, se Lov 20. juni 2014 om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven) kapittel 6, § 22 bokstav m."

1.5 Opplysninger om transaksjonen, lagres i 5 år i henhold til bokføringsloven. Dette er uavhengig av om du har slettet din konto.