Åpne data

Ønsker du å analysere hvordan Bergen Bysykkel fungerer, visualisere bevegelser i byen, vise bysykling i din egen app, eller har du andre interessante idèer? Vi har data som lar deg komme i igang.

Sanntidsdata er tilbudt i formatet GBFS (General Bikeshare Feed Specification). Les mer om dette på GitHub. Data oppdateres hvert 10. sekund.

Har du tilbakemeldinger, kontakt oss på post@bergenbysykkel.no

System

system_information.json

Maskinlesbar grunnleggende informasjon om Bergen Bysykkel

Endepunkt: system_information.json (dokumentasjon)

Stasjoner

station_information.json

Informasjon om alle stasjoner, med adresser og beskrivelse.

Endepunkt: station_information.json (dokumentasjon)

Tilgjengelighet

station_status.json

Tilgjengelighet på sykler og stativer

Endepunkt: station_status.json (dokumentasjon)

Turdata

Anonymisert datasett om alle turer vil følge etter en full måned i drift.