Åpne data

Ønsker du å analysere hvordan Bergen Bysykkel fungerer, visualisere bevegelser i byen, vise bysykling i din egen app, eller har du andre interessante idèer? Vi har data som lar deg komme i igang.

Sanntidsdata er tilbudt i formatet GBFS (General Bikeshare Feed Specification). Les mer om dette på GitHub. Data oppdateres hvert 10. sekund.

Dataene er gjort tilgjengelig under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) 2.0.

Har du tilbakemeldinger, kontakt oss på post@bergenbysykkel.no

System

system_information.json

Maskinlesbar grunnleggende informasjon om Bergen Bysykkel

Endepunkt: system_information.json (dokumentasjon)

Stasjoner

station_information.json

Informasjon om alle stasjoner, med adresser og beskrivelse.

Endepunkt: station_information.json (dokumentasjon)

Tilgjengelighet

station_status.json

Tilgjengelighet på sykler og stativer

Endepunkt: station_status.json (dokumentasjon)

Turdata

Anonymisert datasett om alle turer vil følge høsten 2018.