Salgsvilkår for gavekort

Kort oppsummering:

  • Gavekortene gjelder kun i Bergen, og kan kun løses inn i sesongen som står oppgitt når man kjøper.
  • Den som kjøper gavekortene har ansvar for å gi koden videre, og den som løser inn koden må godta vilkårene for bruk av tjenesten.
  • Du har ikke angrerett på kjøpet, ei heller om gavekortet ikke skulle bli løst inn.

1.0 Verdikodene kan kun løses inn i Bergen Bysykkel, og ikke i andre bysykkelsystemer driftet av Selger, med mindre annet er eksplisitt oppgitt.

1.1 Verdikodene kan kun løses inn i den sesongen abonnementsproduktet gjelder for, slik beskrevet i kjøpsinformasjonen (eksempel: Gavekort for sesongen 2018 kan kun løses inn i bysykkelsesongen 2018).

1.2 Kjøper mottar en verdikode på e-post etter at verdikoden er betalt i sin helhet. Det er kjøpers ansvar å sende eller gi verdikoden videre til mottaker.

1.3 Mottaker må selv løse inn koden og, om nødvendig, registrere seg som medlem av Bergen Bysykkel på trondheimbysykkel.no eller i app.

1.4 Mottaker må godta vilkårene for bruk for å kunne ta i bruk tjenesten, noe som blant annet innebærer å være fylt 18 år, eller ha fullmakt fra foresatt for å bruke bysykkel.

1.5 Verdikoden kan ikke byttes i kontanter.

1.6 Kjøper har ikke angrerett og samtykker i at denne avtalen oppfylles fra begge parter slik at reglene om angrerett ved fjernsalg av finansielle tjenester ikke kommer til anvendelse. For mer informasjon, se Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven) (gjennomføring av direktiv 2011/83/EU om forbrukerrettigheter) (kapittel 1, §2, punkt g).

1.7 Personopplysninger blir behandlet i henhold til LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (Personopplysningsloven). UIP er behandlingsansvarlig, og registrerer, behandler og oppbevarer de persondata som trengs for å gjennomføre kjøpet. Merk at alle betalingstransaksjoner må oppbevares i 5 år etter regnskapsårets slutt, i henhold til Lov om bokføring (bokføringsloven).

1.8 Disse vilkårene kan komme til å bli endret fra tid til annen. UIP arkiverer alle versjoner av vilkårene. Om du vil vite hvilken versjon som gjaldt på et visst tidspunkt, ta kontakt på post@bergenbysykkel.no.

For spørsmål om vilkårene, kontakt oss på post@bergenbysykkel.no