Åpen kildekode

Under følger biblioteker vi har benyttet til utvikling av denne appen. Vi retter en stor takk til utviklerene av disse.
 • Apollo iOS
  https://github.com/apollographql/apollo-ios
 • Bugfender SDK for iOS
  https://github.com/bugfender/BugfenderSDK-iOS
 • Firebase SDK for iOS
  https://github.com/firebase/firebase-ios-sdk
 • FloatingPanel
  https://github.com/SCENEE/FloatingPanel
 • IGListKit
  https://github.com/Instagram/IGListKit
 • Intercom for iOS
  https://github.com/intercom/intercom-ios
 • Locksmith
  https://github.com/matthewpalmer/Locksmith
 • Mapbox Maps SDK for iOS
  https://github.com/mapbox/mapbox-gl-native-ios
 • RxSwift & RxCocoa
  https://github.com/ReactiveX/RxSwift
 • Tagged
  https://github.com/pointfreeco/swift-tagged