Utvidet leie

 • Om du ønsker turer på mer enn 45 minutter.
 • Lar deg ha sykkelen inntil 6 timer ekstra.
 • Koster 5 kroner per påbegynte kvarter.
 • Beløpet blir trukket fra ditt lagrede betalingskort.
 • Du blir varslet før utvidet leie starter.

Hva er utvidet leie?

For alle abonnement hos Bergen Bysykkel kan du sykle så mange turer du vil, inntil 45 minutter hver. Om du ønsker å ha én enkelt bysykkel lenger enn 45 minutter, må du skru på utvidet leie. Det lar deg sykle inntil 6 timer til, for 5 kr per påbegynte kvarter. Dvs. at maksimal tid du kan ha en sykkel er 6 timer og 45 minutter, med maksimal pris på 120 kr.

Skru av eller på

 • Når du kjøper bysykkelabonnement får du valget om å skru på utvidet leie, i siste steg før betaling.
 • I app eller logget inn på web kan du når som helst skru av og på, under kontoinformasjonen din.
 • Merk at du ikke kan skru av eller på utvidet leie samtidig som du er på bysykkeltur.

Betaling

 • Kortet du betalte med da du kjøpte abonnement blir brukt til å trekke beløpet for utvidet leie
 • Kvitteringer for betalingene finner du på profilen din på bergenbysykkel.no.
 • Her kan du også fjerne eller endre ditt betalingskort.
 • Fjerner du kort, blir utvidet leie skrudd av.

Varsling

 • Du får SMS med påminnelse ca. 5 minutter før de inkluderte 45 minuttene løper ut.
 • På de turene du benytter deg av utvidet leie, får du SMS når turen er avsluttet. Der oppsummeres det hvor mye kortet ditt blir trukket.
 • Du får også SMS om du leverer sykkelen for sent.

Utvidet leie uten app

Du kan bruke utvidet leie også om du låser ut sykler med kode på stativ. Da må du først ha skrudd på utvidet leie som beskrevet over.

Hva skjer om jeg leverer for sent?

 • Leverer du for sent, får du en advarsel. Denne advarselen kan du se i app og når du logger inn på bergenbysykkel.no.
 • Leverer du for sent en gang til, blir kontoen din sperret.
 • Ta kontakt med oss om du har spørsmål, i appen eller post@bergenbysykkel.no.